• System

  System monitoringu jest jednym z najważniejszych elementów w zintegrowanej strukturze bezpieczeństwa budynku, generując alarm w przypadku każdej próby włamania lub sabotażu.

 • Bezpieczeństwo

  To, czy czujemy się bezpieczni, często zależy od skuteczności środków, jakie przedsięwzięliśmy oraz ich skuteczności. Inwestycja w bezpieczeństwo jest zawsze opłacalna. Doradzamy każdemu jak zrobić to najkorzystniej.

 • Klient

  Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Wspólnie ustalamy priorytety i na tej podstawie dobieramy najbardziej właściwy sposób ochrony uwzględniając występujące zagrożenia.

 • Zaufanie

  Radzimy powierzyć instalację zabezpieczeń firmie w tym się specjalizującej. System bezpieczeństwa jest wówczas własnością Klienta i integralną częścią domu, biura itp.

Witamy w OLIWIA Farm !

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak wielkie bezpieczeństwo może zapewnić Tobie , Twojej rodzinie , pracownikom profesjonalny system alarmowy lub monitoring ? O ile łatwiej byłoby pracować twoim pracownikom gdyby mieli sprawną , szybką i profesjonalną sieć komputerową ? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Alarm i Monitoring

Zespół urządzeń służących najczęściej do zabezpieczenia danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany lub rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.). Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie telewizji przemysłowej zostaje powoli wypierane przez „monitoring video”.

Sieci Komputerowe

Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej – ideą dla której została stworzona i wciąż jest ulepszana i rozwijana – to ułatwienie komunikacji pomiędzy ludźmi, będącymi faktycznymi użytkownikami sieci. Sieć umożliwia łatwy i szybki dostęp do publikowanych danych, jak również otwiera techniczną możliwość tworzenia i korzystania ze wspólnych zasobów informacji i zasobów danych. Użytkownicy mający dostęp do sieci mogą uruchamiać na swoich komputerach programy zainstalowane na komputerach zdalnych. Takich użytkowników nazywa się również użytkownikami zdalnymi. Sieć komputerowa, a w szczególności Internet, stymuluje rozwój i upowszechnianie oprogramowania tworzonego i udostępnianego na zasadach licencji GPL.

Centrale Telefoniczne

Jest to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji). Pierwsza centrala telefoniczna została uruchomiona w 1878 w New Haven. Centrala umożliwiała przeprowadzenie dwóch jednoczesnych rozmów telefonicznych. Łącznica telefoniczna jest urządzeniem technicznym realizującym procesy komutacyjne. Jej zadaniem jest zestawienie łączy telefonicznych w celu realizacji połączeń.

Sygnalizacja Pożarowa

System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) - zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych z innymi systemami.