Author Archive

 • Inteligentny Dom

  Inteligentny dom to system zarządzania nieruchomością, gdzie zintegrowane są instalacje i urządzenia w budynku, a ich działanie możemy regulować za pomocą centrali alarmowej. Niegdyś system alarmowy za pomocą syren miał za zadanie powiadamiać nas o tym, że coś niepożądanego dzieję się w chronionym budynku, teraz dzięki niemu  możemy sterować i kontrolować wiele funkcji w naszym domu. Możemy to robić na miejscu ale i przez Internet czy telefon komórkowy. Zróżnicowane funkcje Inteligentnego domu pozwolą nam zaoszczędzić ...

  Data Publikacji 4 sierpnia, 2013 | Przez : | Kategoria : Inteligentny Dom | 0 Komentarzy
 • Sygnalizacja Pożarowa

  System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) - zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.   Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w ...

  Data Publikacji 15 lipca, 2013 | Przez : | Kategoria : Sygnalizacja Pożarowa | 0 Komentarzy
 • Sieci Komputerowe

  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci". Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej – ideą dla której została stworzona i wciąż jest ulepszana i rozwijana – to ułatwienie komunikacji pomiędzy ludźmi, będącymi faktycznymi użytkownikami sieci. Sieć umożliwia łatwy i szybki dostęp do publikowanych danych, jak również otwiera techniczną możliwość tworzenia ...

  Data Publikacji 15 lipca, 2013 | Przez : | Kategoria : Sieci Komputerowe | 0 Komentarzy
 • Alarm i Monitoring

  Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television – dosł. telewizja o zamkniętym obwodzie) – system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery.   Różne rodzaje kamer CCTV. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie telewizji przemysłowej zostaje powoli wypierane przez „monitoring video” ...

  Data Publikacji 15 lipca, 2013 | Przez : | Kategoria : Alarm i Monitoring | 0 Komentarzy
 • Centrale Telefoniczne

  Centrala telefoniczna – zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji). Pierwsza centrala telefoniczna została uruchomiona w 1878 w New Haven. Centrala umożliwiała przeprowadzenie dwóch jednoczesnych rozmów telefonicznych. Zasilanie centrali telefonicznej zasilanie elektro – energetyczne ...

  Data Publikacji 15 lipca, 2013 | Przez : | Kategoria : Centrale Telefoniczne | 0 Komentarzy