Sygnalizacja Pożarowa

  • Sygnalizacja Pożarowa

    System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) - zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.   Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w ...

    Data Publikacji 15 lipca, 2013 | Przez : | Kategoria : Sygnalizacja Pożarowa | 0 Komentarzy